Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Μετεξεταστέα η Παιδεία | Έντυπη Έκδοση | Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπίας

Μετεξεταστέα η Παιδεία | Έντυπη Έκδοση | Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπίας: "– Απεστάλη με Google Toolbar"

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΛΕΩΝΙΔΑΣ -«Ώ ξειν’, αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» « Passipoularidou’s Weblog

ΛΕΩΝΙΔΑΣ -«Ώ ξειν’, αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» « Passipoularidou’s Weblog: "– Απεστάλη με Google Toolbar"