Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Εισαγωγή ειδικών κατηγοριών (Πολυτέκνων και Τριτέκνων) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικώ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ. Πρωτ. 76 Αθήνα, 19/4/2011
Αξιότιμο
Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Μεσογείων 227 – 231
Τ.Κ. 15451 Πεντάγωνο


ΘΕΜΑ: Εισαγωγή ειδικών κατηγοριών (Πολυτέκνων και Τριτέκνων) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.

ΣΧΕΤ. α. Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.


Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ.

Αναφορικά με την εισαγωγή των παιδιών των πολυτέκνων και των τριτέκνων οικογενειών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Στην Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών – τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λπ. και ειδικότερα στο παράρτημα Β΄ αυτής, μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
«1.α. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε επί τοις εκατό (35%), εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
i. Τέκνα Πολυτέκνων
ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
β. Επί του ανωτέρω ποσοστού (35%) και μέχρι ποσοστού δέκα επί τοις εκατό (10%) επ’ αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο εισάγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι ανήκοντες στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες [ … ].

2. Επί του προκειμένου σας γνωρίζουμε, ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του (1098/2007, 1181/2007, 1182/2007, 1183/2007, 194/2008, 618/2008, 619/2008 κ.ά.) έκρινε πως: «Με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ75/Α/7-4-2006) από το έτος 2006 προστέθηκε στο ποσοστό αυτό και η μη ειδική κατηγορία των υποψηφίων τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά, χωρίς παράλληλη αύξηση και του προβλεπομένου ποσοστού εισαγομένων στις οικείες Σχολές, οπότε περιορίζονται οι έχοντες τέσσερα (4) παιδιά και άνω, δηλαδή οι πολύτεκνοι, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών ειδική φροντίδα του κράτους» και ακύρωσε τις προσλήψεις των παιδιών των τριτέκνων οικογενειών, δικαιώνοντας τις προσφυγές των παιδιών των πολυτέκνων.

3. Με τα δεδομένα αυτά σας παρακαλούμε, Κύριε Υπουργέ, να παρέμβετε προσωπικά, ώστε να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος των παιδιών των πολυτέκνων οικογενειών και να αποφευχθεί η εμπλοκή τους σε δικαστικούς αγώνες για τη διεκδίκηση δικαιώματός τους, που απορρέει ευθέως από την προστασία που παρέχει σε αυτά το Σύνταγμά μας, με την παρ. 2 του άρθρου 21.
Επί του προκειμένου προσφοροτέρα λύση είναι η θέσπιση ειδικού ποσοστού για τα παιδιά των οικογενειών με τρία (3) παιδιά.

http://www.blogger.com/img/blank.gif

Διατελούμε με εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος Χαρ. Παύλος
http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1553&Itemid=2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου